Vyhodnotenie
BG Image

Príbehy ľudí, s ktorými sa v charite stretávame, majú jedno spoločné: Ocitli sa v bode, kedy potrebujú pomoc, aby mohli postúpiť v živote aj v spoločnosti. Podporou charity stláčate pomyselné tlačidlo POSTUPUJEŠ a otvárate dvere k lepšiemu životu pre človeka v núdzi.

 Ďakujeme!

pre 0 + klientov

Spoznajte tých, ktorým pomáhame

BG Image

Veronika s rodinou

Veronika sa rozhodla skoncovať s drogami a alkoholom. Zmenila svoj život, aj kvôli deťom, ktoré nadovšetko miluje. Charita je jej oporou na tejto ceste. Sprevádzanie, materiálna a potravinová pomoc, ktorú jej poskytujeme, ju posúva vpred za veľkým snom: žiť pekne a slušne, byť príkladom pre deti a dať im šancu na plnohodnotný život v láske a bezpečí mimo osady, v ktorej Veronika vyrastala.

BG Image

Nikola a Peťka

Z pohľadu dnešného sveta sú Nikolka a Peťka znevýhodnené. Celý svet totiž spoznávajú z invalidného vozíka. Avšak to, čo niekto môže na prvý pohľad vnímať ako bariéru, my na Charite berieme ako dar. Taký, ktorý ukazuje skutočnú hodnotu života. Nikolka a Peťka sú kamarátky od detstva a Charita je pre ne bezpečné miesto prijatia a rodiny.

BG Image

Peter

Peter vyrástol v detskom domove a v dospelosti zostal odkázaný sám na seba. Vyučil sa za murára a pracoval na stavbe. Pred troma rokmi sa jeho situácia zmenila a Peter vyhľadal pomoc charity. Od života na ulici ho delila len vôľa nevzdať sa. U nás dostal najesť, mohol sa osprchovať, vyprať si šaty, poradiť sa. Dnes býva v sociálnom byte a charita mu pomáha s jeho zariadením.

BG Image

Veronika Cifrová Ostrihoňová

Môže sa to stať každému, doslova hocikomu z nás, že sa ocitneme v situácii, kedy potrebujeme pomoc. Nie všetci však máme na to, aby sme to zvládli sami. Sú medzi nami takí, ktorým v krízových situáciách chýba finančná či rodinná podpora a práve tí sa môžu v ťažkých dňoch opierať o pomoc charity. Veronika je ambasádorkou Zbierky na charitu.

BG Image

Atilla

Atilla usilovne pracoval celý život. Všetko, čo dosiahol, sa však v seniorskom veku zosypalo ako domček z karát. Rodina pred ním zabuchla dvere a on zostal bez strechy nad hlavou. Prekonal niekoľko mozgových príhod a ďalšie ťažkosti, no dnes sa jeho život vracia do normálu. Cez projekt Dostupného bývania sme mu pridelili byt, kde našiel bezpečie a dôstojné miesto pre život.

"Všetci sme raz pomoc potrebovali, no nie všetci sme ju aj dostali. V charite sa snažíme, aby tých, na ktorých sa zabúda, bolo čo najmenej. Charita sú však predovšetkým ľudia, a každý z nás má preto v rukách rozhodnutie, koľkým dokážeme pomôcť.“
Erich Hulman
generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity
Banner
Zbierka prebieha od 15.11. do 31.12.2021. Podporte zbierku finančne na SK18 1100 0000 0029 4411 6341

Ako použijeme váš príspevok?

Charitná činnosť je financovaná z rôznych dotácií, grantov a príspevkov,
ktoré však nikdy nepokryjú celé náklady z poskytovania sociálnych služieb.

Vďaka zbierke dokážeme dofinancovať zariadenia a služby,
na ktoré zdroje z verejných financií a projektov nestačia.

útulky, nocľahárne, nízkoprahové centrá pre ľudí bez domova

denné centrá pre hendikepované deti a dospelých

domovy pre seniorov

spojená škola pre deti s autizmom a deti s mentálnym postihnutím

komunitné centrá pre marginalizované skupiny

mobilné a kamenné hospice

detské domovy, detský domov pre nevyliečiteľne choré deti

utajené bývanie pre obete obchodovania s ľuďmi

denné centrá pre hendikepované deti a dospelých

núdzové bývanie pre ženy a matky s deťmi, ktoré zažili domáce násilie

domáca opatrovateľská a ošetrovateľská služba

domovy na polceste pre odchovancov detských domovov, bývalých trestancov či znevýhodnených

pre 0 + klientov
Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach je „Zbierka na charitu“ oficiálne registrovanou verejnou zbierkou Slovenskej katolíckej charity pod registrovným číslom 000-2021-035551.