Zariadenia pre
týrané a opustené ženy

Gréckokatolícka charita Prešov

Spišská katolícka charita

Arcidiecézna charita Košice