Zariadenia pre
sociálne slabých

Diecézna charita Nitra

Gréckokatolícka charita Prešov

Diecézna charita Rožňava

Spišská katolícka charita

Arcidiecézna charita Košice

Diecézna charita Žilina