Diecézna charita Nitra

Gréckokatolícka charita Prešov

Trnavská arcidiecézna charita

Diecézna charita Rožňava

Spišská katolícka charita

Arcidiecézna charita Košice