Zariadenia pre
ľudí bez domova

Diecézna charita Nitra

Gréckokatolícka charita Prešov

Diecézna charita Rožňava

Spišská katolícka charita

Arcidiecézna charita Košice