Zariadenia pre
deti a mladistvých

Diecézna charita Nitra

Gréckokatolícka charita Prešov

Spišská katolícka charita

Arcidiecézna charita Košice