Diecézna charita Nitra

Gréckokatolícka charita Prešov

Spišská katolícka charita

Arcidiecézna charita Košice