0
HOSPICE
0
MOBILNÝCH HOSPICOV
0
ADOS
3000
KLIENTOV

Promo video:

O Hospicoch:

Kamenné hospice:

Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre

Hospicová starostlivosť je určená pre ľudí v tom období života, kedy už jeho ochorenie, žiaľ, nie je možné príčinne liečiť. Zdravotná starostlivosť, aj v tomto období tak potrebná, je skôr nasmerovaná na potlačenie bolesti a iných príznakov ťažko chorého pacienta.

Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára. Hospic má uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ciele nášho zariadenia:

 • poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
 • zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ
 • zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na individuálne sociálne, psychické a duchovné potreby, byť pomocou príbuzným a blízkym osobám pacienta
 • poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti

Kapacita hospicu je 15 lôžok, k dispozícii je 10 izieb s vlastným sociálnym príslušenstvom a vstupom na vonkajšiu terasu.

Mimo pandemickej situácie spojenej s COVID-19 je možné poskytnúť ubytovanie aj príbuzným pacienta. Pacienti a ich blízki majú možnosť využívať priestory spoločenskej miestnosti s knižnicou a krbom, priestory zimnej záhrady a kaplnky.

Chrenovská 22 B
949 01 Nitra
www.charitanitra.sk
www.hospicnitra.sk

Hospic Matky Terezy v Bardejove


Hospic Matky Terezy, prvý hospic na Slovensku, je miestom na dôstojné prežitie posledných chvíľ nevyliečiteľne chorých ľudí. V hospici sa zameriavame na paliatívnu starostlivosť, ktorá sa snaží uľaviť od bolesti. Pacientom nesľubujeme uzdravenie, ale prinášame nádej. Zmierňujeme bolesť, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a do posledných chvíľ stojíme blízko pri človeku. V hospici je zaregistrovaný aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti.

Hospic ponúka:

 • komplexnú hospicovú a paliatívnu starostlivosť na vysokej úrovni s multidisciplinárnym tímom,
 • ústretový liečebný režim prispôsobený potrebám pacienta a ošetrovateľská rehabilitačná starostlivosť,
 • uspokojovanie biologických, sociálnych, psychologických a duchovných potrieb pacientov,
 • spoluprácu s príbuznými a blízkymi priateľmi pacienta,
 • podmienky pre ústretový návštevný režim s možnosťou pobytu príbuzných v hospici,
 • doplnkové služby a aktivity realizované vďaka pomoci dobrovoľníkov.

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov
www.charita-ke.sk/hospic/


Hospic sv. Alžbety v Ľubici

Snaha o dôstojné podmienky v posledných chvíľach nevyliečiteľne chorých patrí medzi najťažšie, ale samozrejmé úlohy. A práve o to sa snažíme v Hospici sv. Alžbety.

Hospic poskytuje pacientovi paliatívnu, predovšetkým symptomatickú liečbu a starostlivosť, a súčasne sa snaží uspokojiť i jeho psychické, sociálne a spirituálne potreby.
Nesľubuje uzdravenie, ale tiež neberie nádej. Nesľubuje vyliečenie, sľubuje liečiteľnosť. Klientom slúžime 24 hodín denne na 24 hospicových lôžkach v jednoposteľových izbách.

Klientovi v hospici sa garantuje, že:

 • netrpí neznesiteľnou bolesťou
 • za všetkých okolností sa rešpektuje jeho ľudská dôstojnosť
 • ctí sa jeho autonómia
 • rešpektuje sa jeho individuálne právo i právo blízkych osôb
 • v posledných chvíľach života nezostáva osamotený.

Sv. Alžbety 1
059 71 Ľubica
www.caritas.sk/hospic-sv-alzbety