Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity 2020 bol v znamení pokračujúcej vlny solidarity

pridal: charita | dátum: 20. mája 2021 | kategória: Národný týždeň charity

V termíne 30.5. až 5.6.2020 sa uskutočnil 3. ročník Národného týždňa charity. Podujatie organizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami s cieľom predstaviť charitné služby a zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska.

Situácia nedovoľovala, aby sa podujatie konalo vo forme „otvorených dverí“ a sprístupnilo jednotlivé zariadenia. Rozhodli sme sa však využiť online priestor, a to naplno. Podujatie sme zahájili nedeľnou sv. omšou, vysielanou naživo a následne program pokračoval 5 diskusiami na zaujímavé témy rezonujúce v spoločnosti. Tie priblížili ciele našej organizácie i spôsoby pomoci širokej škále núdznych. Súčasťou podujatia bola výzva smerom k verejnosti, aby sa ľudia zapojili konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc zdieľali na sociálnych sieťach pod hashtagom #SrdcomChariťák.

Pozvanie do diskusie prijali viacerí dlhoroční pracovníci charity, ktorí sú na poli svojho pôsobenia odborníkmi. Rozprávali o tom, ako charita rieši otázku pomoci ľuďom bez domova, ako pomáha ľuďom trpiacim závislosťami či znevýhodneným deťom s ťažkými zdravotnými diagnózami, vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť. Samostatnou témou bolo dobrovoľníctvo a migrácia, ktorú charita zastrešuje projektom MIND. Diskusie prebiehali od pondelka 1.6. do piatka 5.6. v čase od 17:00.

Motto Národného týždňa je „Srdcom chariták“

Online priestor priniesol možnosť sústrediť sa na príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. To pomohlo vyvrátiť predsudky a stereotypy v zmýšľaní voči tým, ktorí nás prosia o pomoc. Reagovali sme tak na vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla pod tlakom pandémie COVID-19, no ktorej hrozí, že utíchne spolu s obmedzeniami. Novým cieľom podujatia bola preto i naďalej šíriť dobré skutky a podieľať sa na tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou našich životov.

Uľahčite spoločnosti cestu k dobru. Odhaľte v sebe srdce chariťáka a inšpirujte k pomoci aj ostatných!

Národný týždeň charity sme realizovali vďaka podpore projektu MIND, ktorý je financovaný Európskou Úniou .