roznava_eph22
Untitled-33

Caritas = milosrdná, slúžiaca láska

Naším poslaním je byť blízko pri človeku. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie.

0
KLIENTOV
0
ZARIADENÍ
0
ZAMESTNANCOV

Už 94 rokov pomáhame ľuďom v núdzi cez našu sieť 10 arcidiecéznych, diecéznych a eparchiálnych charít, prostredníctvom našich zariadení, dobrovoľníkov a najmä Vašej podpore.

Poslanie

 • Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
 • Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu
 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí
 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať
 • Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
 • Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych
 • Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte
 • Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
 • Byť blízko pri človeku

Hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a z takmer 100-ročnej histórie SKCH. Chceme nimi zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov a zároveň prejavovať vďačnosť všetkým darcom, ktorí podporujú našu prácu.

 • Záujem o každého človeka v núdzi
 • Holistický (komplexný) prístup v starostlivosti o človeka v núdzi
 • Ľudskosť
 • Empatia
 • Triezve uvažovanie a konanie
 • Transparentné používanie vašich darov
 • Účinná pomoc