Slovenská katolícka charita

Adresa: Kapitulská 18,
814 15 Bratislava
Tel.: 02-5443 1506, 5443 2503
E-mail: sekretariat@charita.sk
www.charita.sk
IBAN SK37 0900 0000 0001 7687 5345
Slovenská sporiteľňa

Arcidiecézne a diecézne charity

Adresa: Krasinského 6,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-442 50 374
E-mail: charitaba@charitaba.sk
www.charitaba.sk
IBAN SK92 3100 0000 0040 1007 8918
Prima banka

Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Tel.: 033-5511 396, Fax: 033-5511 397
E-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk
IBAN SK71 7500 0000 0040 0829 7855, ČSOB

Adresa: Samova 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037-7721 792, Fax: 037-772 1798
E-mail: sekretariat@charitanitra.sk 
www.charitanitra.sk
IBAN SK42 0200 0000 0006 9194 3162, VÚB

Adresa sídla: Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
Korešpondenčná adresa: Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
Tel., fax: 041-723 1234,
E-mail: charitaza@gmail.com
www.charitaza.sk
IBAN SK31 0900 0000 0004 2470 2305
Slovenská sporiteľňa

Adresa: Tibora Andrašovana 44,
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-472 0272, Fax.: 048-472 0271
E-mail: charitabb@charitabb.sk
www.charitabb.sk
IBAN SK23 0200 0000 0007 3684 1312, VÚB

Adresa: Kósu-Schoppera 141/22,
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
E-mail: dchrv.sekretariat@gmail.com www.charitaroznava.sk
IBAN SK92 0200 0000 0000 1813 7582, VÚB

Adresa: Slovenská 30,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053-4424 500, Fax: 053-4424 500
E-mail: caritas@caritas.sk
www.caritas.sk
IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VÚB

Adresa: Masarykova 19,
040 01 Košice
Tel.: 0910 842 576, 055 625 53 17
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk
IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002

Gréckokatolícke charity​

Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970, Fax: 051-7723 970
E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
IBAN SK18 7500 0000 0040 0842 5976, ČSOB

Adresa: Dominikánske nám. 2/A, Košice
Tel.: 0911 711 357
E-mail: charita@grkatke.sk
http://charita2.grkatke.sk/
IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409, Prima Banka

Napíšte nám

Ako Vám pomôžeme?