Kategória

Národný týždeň charity

Bežali aj v Bruseli: 3 827 kilometrov v Behu pre charitu

Akýkoľvek boj s chudobou, chorobou, domácim násilím či závislosťou je behom na […]

Dom charity sv. Vincenta poskytne ľuďom v nových priestoroch 62 miest

Ľuďom v náročných životných situáciách poskytne služby nocľahárne, nízkoprahového denného centra a […]

Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak celebroval úvodnú svätú liturgiu k Národnému týždnu charity

4. ročník Národného týždňa charity sa nesie v duchu hesla Srdcom chariťák: […]

Národný týždeň charity odhalí príbehy pomoci od Bratislavy po Košice

Od 29.5. do 5.6. oslavujeme Národný týždeň charity. Podujatie, ktorého cieľom je […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Národný týždeň charity 2020 bol v znamení pokračujúcej vlny solidarity

V termíne 30.5. až 5.6.2020 sa uskutočnil 3. ročník Národného týždňa charity. Podujatie […]