95 rokov charity

Slovenská katolícka charita oslavuje 95 rokov činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku a v zahraničí. Úctyhodný vek si pripomenie v aktivitách počas celého roka, ku ktorým pozýva partnerov, darcov aj širokú verejnosť. Aký je odkaz charity dnes?

História charity

Presne pred deväťdesiatimi piatimi rokmi sa začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku. Slovenská katolícka charita (SKCH) vznikla 19.1.1927 na požiadavku pápeža Pia XI. Cirkev už v tej dobe na seba viazala okrem duchovnej aj sociálnu, zdravotnú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, a práve charita mala odbremeniť kňazov, dať pomoci organizačnú štruktúru a vnášať evanjelium lásky k blížnemu z Biblie medzi ľudí. „História charity sa v mnohom prelína s dejinami ústavnej a sociálnej starostlivosti a hoci sme na to mnohí zabudli, bola to práve cirkev, ktorá sa v minulosti starala o núdznych, zriaďovala školy, internáty, sirotince, starobince, ozdravovne a iné charitatívne zariadenia,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.

V čase vojny a bezprostredne po nej charita pomáhala utečencom a deťom, ktorí prišli o rodičov, hladujúcim, pátrala po nezvestných z vojny, starala sa o hendikepovaných a umiestňovala ich do odborných ústavov. Zdravotné poradne, zubné ambulancie pre deti, materské školy, domy pre opustené deti či útulky pre chudobných a nezamestnaných, ktoré charita vtedy založila, boli však po februárovom prevrate v roku 1948 poštátnené a vyvlastnené z rúk cirkvi, ktorú komunistický režim považoval za ideologického nepriateľa. Charita mohla spravovať len domovy, v ktorých boli internovaní rehoľníci, rehoľníčky a kňazi vyššieho veku zo zrušených kláštorov, čo bolo v súlade so snahou štátnej propagandy popierať akúkoľvek existenciu chudobných, nezamestnaných či hendikepovaných v novozriadenom režime. Napriek tomu vznikali v radoch charity ostrovy odporu a sústreďovanej pomoci pre núdznych.

Až nežná revolúcia a pád totalitného režimu v roku 1989 umožnili opätovný rozvoj charitného diela. V roku 1991 rozhodla Konferencia biskupov Slovenska o obnovení činností charity v jednotlivých diecézach a postupne tak vznikali diecézne charity so sídlom v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach. V roku 1995 sa (arci)diecézne charity právne osamostatnili a v súčasnosti tak tvoria konfederáciu 10 rovnoprávnych členov združených v Slovenskej katolíckej charite. Prostredníctvom 345 zariadení a služieb na Slovensku a desiatok projektov v zahraničí pomáhajú ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi.

Úloha charity dnes

Za dobu svojej existencie prispela charita výraznou mierou do rozvoja sociálnej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Založila 1. hospic a doteraz zastáva nezastupiteľnú úlohu v hospicovej starostlivosti, vedie detský domov pre nevyliečiteľne choré deti, jediný svojho druhu v neštátnom sektore, pomáha pri prírodných katastrofách, ako bolo tornádo na Morave, ale aj vo vojnou zmietanej Ukrajine a prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. Už dlhé roky vnáša citlivosť do sŕdc ľudí voči útrapám blížnych, zmierňuje dopady chudoby vo väčších i menších mestách a resocializuje ľudí mimo spoločnosti. Ako hovorí pápež František, chudobných budeme mať vždy medzi sebou, no v ich prítomnosti sa môžeme učiť podeliť sa s darmi, ktoré sme dostali.

„Minulosť dokazuje, že práve kresťanstvo má silu vnášať do spoločnosti zmierenie a nádej v akejkoľvek situácii. Úlohou charity je pomáhať tomuto hlasu a prinášať živú podobu evanjelia lásky v konkrétnych skutkoch pomoci,“ hovorí Erich Hulman. „Ľudia na charite vedia, že žijeme toľkými životmi, koľkým ľuďom naozaj pomôžeme, a tento odkaz ostáva aktuálny aj dnes.“

Pripomienka 95. výročia bude sprevádzať aktivity a kampane Slovenskej katolíckej charity počas celého roka. Pri tejto príležitosti charita spúšťa nový e-shop s ponukou výrobkov z krajín, v ktorých prebiehajú jej humanitárne a rozvojové projekty, a ponukou výrobkov tvorených v charitných zariadeniach na Slovensku. E-shop bude k dispozícii koncom januára. Viac informácií, ako sa zapojiť do pomoci, nájdete na stránke www.charita.sk.

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *