Tomáš Buranovský Pieseň pre charitu

Už pár dní vyhráva vo vianočnom repertoári na charite nová pieseň. Napísal ju talentovaný zamestnanec charity Lukáš Hlubovič a naspieval charizmatický spevák, známy aj vďaka úspešnej skladbe Lúč, Tomáš Buranovský.

Vianoce sú výnimočným obdobím, kedy je dobro v nás akosi viac viditeľné a štedrejšie na prejavy. Že máme byť dobrí, nielen tak deti, ale aj dospelí, sa nám pripomína z každého rohu, z každej obrazovky, no najmä z rádia. Práve hudba v nás otvára emócie ako nič iné. A toto poznanie stálo aj na začiatku zrodu Piesne pre charitu.

Autor piesne Lukáš Hlubovič pracuje na PR oddelení Spišskej katolíckej charity. Skladbu napísal so zámerom podnietiť povedomie o charite, pretože hudba je podľa neho prostriedok, ktorým dokážeme komunikovať na úplne inej úrovni. „Tým, že sa venujeme pomoci ľuďom, emócie do toho určite zapadajú. Momentálne sa deje toľko zlého. Vnímal som potrebu upriamiť pozornosť na pozitívne veci, ktoré charita prináša. Myslím si, že to je potrebné zviditeľniť,“ vysvetľuje Lukáš.

Pieseň pre charitu je tak rovnako o dobre a o pomoci, avšak nielen počas Vianoc. Venovaná je všetkým ľuďom, ktorí pomoc niekedy potrebovali, a tým, ktorí neváhali pomáhať hocikedy počas roka. Hovorí o ľuďoch, ktorí podávajú pomocnú ruku bedárom, vidia maličkých, hladných, chromých, ale aj ľudí vnútorne zranených, osamelých, nešťastných. Každý z nás vie byť takým človekom, ktorý pomáha alebo sám pomoc potrebuje.

Vďačnosť za to, čo máme. Aj o tom sú Vianoce

K naspievaniu piesne sme oslovili známeho hudobníka Tomáša Buranovského pre jeho krásny hlas a sociálne cítenie. O piesni hovorí: „Keďže je to pieseň pre charitu, zrejme nemôže byť o ničom inom ako o ľudskej spolupatričnosti. Ak máme hoci o kúsok viac, než potrebujeme, mali by sme sa vedieť podeliť s tými, ktorí nemajú možno ani 1 percento z toho, čo my. A myslím, že v dnešnej dobe, keď sú všetci vydráždení situáciou, ktorá tu je, nie je nič lepšie, ako zamyslieť sa nad tým, že na planéte je stále viac ľudí, ktorí by s nami menili, než tých, ktorí nie.“

Tomáš priznáva, že k charite má blízko. Vyrastal v kresťanskom prostredí a pomoc a empatia sú preňho niečo prirodzené. „Nechcem hovoriť, že ich mám ´zmáknuté,´ lebo to je beh na dlhé trate, ale myslím si, že som skôr typ človeka, ktorý, keď vidí niekoho, kto potrebuje pomoc, tak pomôže, a nie ten, ktorý by sa z núdzneho smial alebo by mu to bolo ľahostajné.“

To je aj odkaz, ktorý chce piesňou zanechať: Aby sme sa tak nezamýšľali nad tým, čo človek na ulici alebo ten, kto nás prosí o pomoc, vykonal, ale viac rozjímali o tom, čo hovorí naše konanie, podaná či odmietnutá pomoc, o nás.

Dojímavý klip, ktorý musíte vidieť

Pieseň dopĺňa emotívne video s tvárami detí a dospelých zo zariadení charity. Vidieť môžete deti z detského domova pre ťažko choré deti Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi a hendikepovaného mladého muža či seniorov z Domu Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku.

V charite chceme aj takto ukázať, že pomoc nie je anonymná a smeruje vždy ku konkrétnemu človeku. Ide až o vyše 21 tisíc ľudí, ktorí nachádzajú pomoc a niekedy aj náhradný domov v 345 charitných zariadeniach a službách pôsobiacich po celom Slovensku.

Pieseň pre charitu, Tomáš Buranovský

Darujte to najkrajšie: Pomoc

Piesňou pre charitu chceme povzbudiť všetkých ľudí k šíreniu lásky. Nielen preto, že sú Vianoce, ale preto, že sme ľudia.„Akosi sme zabudli na to, že každému z nás v hrudi bije srdce. Či chudobnému, chorému, hendikepovanému, šťastnému, veselému, bohatému alebo núdznemu,“ odkazuje Lukáš Hlubovič, autor piesne.

V charite vnímame zaneprázdnenosť ľudí, aj to, že mnohým je ľúto, že si nedokážu nájsť čas na svojich najbližších, nieto neznámych ľudí z okolia. Máme však nádej, že aj vďaka novej skladbe sa ľudia trochu zamyslia, zastavia, alebo aspoň spomalia a otočia smerom k tým, ktorí ich potrebujú.

Tak, ako sa spomína v piesni – „robme dobro spoločne, nie je to náročné“.

Video Pieseň pre charitu, Tomáš Buranovský

Autor piesne: Lukáš Hlubovič
Text: Lukáš Hlubovič a Tomáš Buranovský
Spev: Tomáš Buranovský
Zvuk a aranžmány: Jozef Kovalčík
Hudba: Lukáš Hlubovič

Autor: Katarína Havrilová, Monika Čopíková

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *