Ohrozené stratou domova sú aj rodiny

Charita v rôznych miestach na Slovensku spúšťa hneď niekoľko projektov dostupného bývania s prvkami housing first a zabezpečuje byty pre ľudí bez domova alebo pre tých, ktorým vážne hrozí, že skončia na ulici. Podľa modelu housing first pôvodom zo Škandinávie a New Yorku je to najdôležitejšie, čím môžeme pomôcť, dať ľuďom domov.

Čo pre vás znamená strecha nad hlavou? Hoci prvé, čo nás napadne, je teplá posteľ, často si už neuvedomíme, že keď človek nemá domov, stráca aj osobné súkromie, bezpečie a miesto na regenerovanie duševných a fyzických síl. Na ulici neustále čelí výkyvom počasia, zime, dažďu alebo horúčave, je stále v strehu, nemá, kam odložiť osobné veci, trpí nedostatkom spánku, sociálnym vylúčením, má značne podlomené zdravie, nedostatočnú výživu a je viac ohrozený rizikom napadnutia alebo krádeže, v prípade žien aj znásilnenia. 

Charita na Slovensku prevádzkuje až desiatky zariadení pre ľudí bez vlastného domova. Nájdete medzi nimi útulky, nocľahárne, krízové centrá pre matky s deťmi, denné nízkoprahové centrá a sociálne šatníky. V nich ľudia bez vlastného domova dostávajú prístup k základným ľudským potrebám. Majú tu sprchu, práčku, jedlo či posteľ a dostáva sa im milého slova, rád a záujmu. Naši pracovníci im poskytujú špecializované sociálne poradenstvo, prípadne základné ošetrenie, pomoc s riešením dôchodku, rekvalifikácie a nájdením práce aj nového domova.

Centrum pomoci človeku v Trnave
Klienti nízkoprahu Centra pomoci človeku v Trnave. Foto: Trnavská arcidiecézna charita

Ak klient zároveň preukazuje snahu o zmenu situácie, v charite môže získať aj stabilný domov v niektorom z ubytovacích zariadení, ako je domov sociálnych služieb pre seniorov či domov na polceste. Takýchto príbehov máme viac a aj vďaka šírke charitných služieb vieme pomáhať dlhodobo.

A k tejto pomoci dnes pribúda aj služba dostupného bývania. Vďaka novým projektom financovaným z európskych fondov Charita sprostredkováva prenájom bytov, ktorých nájom je hradený z prostriedkov projektu, ale energie a ostatné výdavky hradí klient sám. Dokopy ide o pomoc až pre 45 rodín alebo jednotlivcov v zložitej životnej situácii. Strechu nad hlavou tak získajú ľudia bez domova, týrané ženy, ženy samoživiteľky, odchovanci z detských domovov alebo nízkopríjmoví dôchodcovia. 

Štyri projekty a 45 bytov

Trnavská arcidiecézna charita odovzdá v projekte Dostupné bývanie 10 bytov pre ľudí ohrozených bezdomovectvom. Arcidiecézna charita Košice poskytne bezpečný domov 14 rodinám alebo jednotlivcom v projekte Bývaj s charitou a projekt Diecéznej charity Nitra Bývanie ako prvé hľadá 5 bytov a ich nových obyvateľov. Uchádzačov vyberá aj Spišská katolícka charita, a to až v piatich mestách – pre 16 rodín alebo jednotlivcov v rámci projektu Housing first.

Típ projektu Dostupné bývanie v Trnave
Súčasťou trnavského tímu projektu dostupného bývania je aj žena - osamelá matka, ktorá sama prekonala ťažkú životnú situáciu. Dnes je oporou pre klientov, ktorí zažívajú obdobné chvíle beznádeje. Foto: Trnavská arcidiecézna charita

Vybraných klientov v nájomných bytoch sprevádzajú po celú domu trvania projektu pracovníci Charity vrátane psychológa, sociálneho pracovníka a asistenta bývania. Pomôžu núdznym zbaviť sa dlhov, komunikovať s úradmi, nájsť si prácu či vybaviť invalidný dôchodok. Psychológ im pomôže riešiť dlhodobo nahromadené problémy. 

Práca s vybranými klientmi je však len časťou práce projektového tímu. Ako obtiažne sa javí aj hľadanie vhodných bytov pre ľudí bez vlastného domova, voči ktorým spoločnosť prechováva stále predsudky. „Bežne sa stretávame s tým, že takýchto ľudí ostatní veľmi ťažko prijímajú, dokonca majú strach, keď sa prisťahujú do ich blízkosti. S týmto chceme bojovať formou intenzívnej sociálnej práce zameranej na podporu riešenia každodenných problémov. Povzbudíme ich k vybudovaniu dobrých susedských vzťahov, nakoľko títo ľudia sú často poznačení znevýhodneným prostredím, z ktorého pochádzajú,“ objasňuje Helena Katonová, koordinátorka projektu za Spišskú katolícku charitu.

Tím pracovníkov bude počas niekoľkých mesiacov viesť klientov k postupnému osamostatneniu, finančnej zodpovednosti s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť rodiny, pomôcť im pri hľadaní zamestnania sprevádzať ich počas adaptovaní sa na nové, lepšie životné podmienky. „Pretože chceme, aby rodiny ostali v nájme ešte dlho potom, ako sa projekt ukončí,“ uzatvára Katonová.

Bezpečne bývajú už prví klienti

Petra (meno je zmenené) je matkou troch detí. O strechu nad hlavou prišla kvôli násiliu manžela, ktorý ju psychicky aj fyzicky týral. V snahe zachrániť seba aj deti od neho odišla. Tri roky býva v krízovom centre Arcidiecéznej charity Košice a dnes sa už sťahuje do bytu v rámci projektu Bývaj s charitou. Hoci si pomoc Charity cení, v krízovom centre jej chýbalo súkromie. Bývala tam spolu s najmladším synom na izbe so spolubývajúcou a nemohla prijímať návštevy. Byt bude pre ňu veľkou zmenou a možnosťou postaviť sa opäť na nohy. Platiť bude energie, zvyšok nájmu hradí Charita. Zvýhodnenie nájmu je nastavené na dobu niekoľkých mesiacov, čo dáva Petre priestor na získanie finančnej istoty a odpútanie sa od sociálnej pomoci.

Atilla usilovne pracoval celý svoj život. 30 rokov v jednej spoločnosti, to nie je málo. Všetko, čo dosiahol, sa však v seniorskom veku zosypalo ako domček z karát. Rodina pred ním zabuchla dvere a on zostal na staré kolená bez strechy nad hlavou. Netrvalo dlho a ozvali sa zdravotné problémy. Prekonal niekoľko mozgových príhod a nájsť si prácu bolo preňho ešte zložitejšie. Vtedy vyhľadal pomoc charity. Dnes sa jeho už život vracia do normálu. Aj vďaka veľkej motivácii znova pracovať a slušnosti, ktorá mu je vlastnou, je Atilla jedným z desiatok klientov, ktorým hľadáme byt v projetke dostupného bývania pre ľudí ohrozených bezdomovectvom v Trnave, Košiciach, Nitre a na Spiši. Atilla má strechu nad hlavou a s ňou aj bezpečné zázemie a dôstojné miesto pre život.

Príbeh pomoci človeku v núdzi: Atilla
Príbeh Atillu je súčasťou vianočnej kampane Ty rozhodni, koľkí postúpia. V Zbierke na charitu môžete pomôcť ľuďom s podobným osudom, ako je ten Atillov.

Autor: Monika Čopíková, Karatína Havrilová
Titulná foto: ilustračná, zdroj: canva.com

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *