Stavebná firma v týchto dňoch začala s demontážou pôvodných budov Centra pomoci človeku, ktoré prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita. Po obnove za 1,3 milióna eur vznikne najmodernejšie nízkoprahové centrum pre pomoc ľuďom bez domova na Slovensku.

Trnavská arcidiecézna charita odovzdala stavenisko firme DAG Slovakia z Prešova, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. Počas dvoch nasledujúcich rokov bude premieňať pôvodný komplex šiestich budov na moderné nízkoprahové centrum, ktoré splní najvyššie európske štandardy.

Vizualizácia budúceho centra pomoci pre ľudí bez domova v Trnave

„Väčšia časť objektov bude odstránená, ďalšiu posúdi počas výstavby statik a rozhodne, či je vhodná na rekonštrukciu, alebo je nutné ju takisto odstrániť,“ povedal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Budovy sa nachádzajú v historickom centre mesta medzi pešou zónou a Orolskou záhradou, výstavbu preto posudzoval Krajský pamiatkový úrad.

Nízkoprahové denné centrum, v ktorom Trnavská arcidiecézna charita poskytuje ľuďom bez domova najdôležitejšie sociálne služby, bude po rekonštrukcii väčšie, modernejšie a komplexnejšie. Vznikne v ňom spoločenská miestnosť pre stravovanie, miestnosť pre individuálne poradenstvo, priestory pre skupinové aktivity, ako aj tri strediská osobnej hygieny pre ženy, mužov a imobilných ľudí. Budova po rekonštrukcii splní najvyššie európske štandardy. Aby zostali služby centra zachované aj počas rekonštrukcie, Mesto Trnava poskytlo Charite na jeho prevádzku dočasné priestory v inej časti mesta.

Na ulici v Trnave žije podľa záznamov charity a ďalších organizácií približne tristo ľudí bez domova, služby v nízkoprahovom centre využíva denne približne päťdesiat z nich. „Sme presvedčení, že po jeho rekonštrukcii k nám príde viac klientov. Bezdomovectvo zo dňa na deň neodstránime, môžeme sa však snažiť, aby títo ľudia nevzbudzovali verejné pohoršenie, neboli hladní a zažívali motivujúce prostredie. Vtedy, ak im je na blízku Charita s jej službami, majú šancu zmeniť svoj život,“ vysvetlil Miroslav Dzurech.

Na obnovu nízkoprahového denného centra získala Trnavská arcidiecézna charita 1,2 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu, dofinancovanie bude v jej réžii. „Už dnes sa nám ukazuje, že náklady na budú podstatne vyššie, pretože niektoré dôležité práce sme nemohli zahrnúť do projektu. Musíme tak hľadať podporu a zdroje na dofinancovanie celej obnovy, aby sme ju úspešne zrealizovali do konca,“ dodal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech.

Autor: Trnavská arcidiecézna charita

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *