Slovenská katolícka charita pomáha žiakom z celého Slovenska doplniť chýbajúce školské potreby. Tento, už 12. rok, odovzdala 45 tisíc školských pomôcok. „Vďaka vám odišlo naše dieťa do školy pripravené, veľmi nám to pomohlo.“ Aj týmito slovami ďakujú rodičia množstva žiakov za pomoc, ktorú dostali v Zbierke školských pomôcok.

Pomoc na ceste za vzdelaním

Na začiatku školského roka trápia rodičov okrem zoznamov školských potrieb rôzne školské poplatky, platby za krúžky alebo finančne náročné učebnice a pracovné zošity. Tieto výdavky sú spoločné tak pre rodiny, ktoré nemajú finančnú rezervu, ako aj pre tie, ktoré už žijú v chudobe a nedostatočných sociálno-ekonomických podmienkach, čo nevyhnutne vplýva aj na ich deti.

„Práve v Charite sa stretávame s rodinami, ktorým často chýbajú prostriedky aj na zaplatenie cesty do školy. Ide o rodiny v hmotnej núdzi, čo ich stavia do nezávideniahodnej situácie. Kiežby žiaden rodič nemusel vyberať medzi vzdelaním pre svoje dieťa a jedlom či drevom na vyhriatie bývania,“ hovorí Simona Petrušová z charitného centra v Piešťanoch. „Zbierka však pomáha aj množstvu rodičov, o ktorých nemusíme vedieť, že trpia núdzou, pretože to na prvý pohľad nie je poznať. Aj v ich mene ďakujeme všetkým darcom za pomoc.“

Len v Piešťanoch pomohli darované školské pomôcky viac než 20 rodinám. Pomôckam sa potešila mamička – samoživiteľka s piatimi deťmi alebo prváčka Lenka, o ktorú sa stará  babka  predávajúca Nota Bene. Nová školská taška je pre ňu nielen dôvodom radosti do školy, znamená aj odstránenie strachu z toho, že bude vyčnievať z radu spolužiakov, ktorí netrpia nedostatkom tak ako jej rodina. 

Charitné dielo tvoria darcovia

Do zbierky sa zapojilo niekoľko škôl, samospráv, farností a firiem, no najmä stovky jednotlivcov, ktorí sa rozhodli podporiť myšlienku pomoci deťom. Záštitu nad zbierkou prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a zástupcov Slovenskej katolíckej charity prijala v Prezidentskom paláci aj samotná prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá nielen darovala niekoľko plných školských tašiek, ale aj finančne podporila sociálne štipendium pre školákov.

„Vďaka darom zo Zbierky školských pomôcok sme aj my prispeli k radosti žiakov a uľahčili im nástup do školy. Ďakujeme všetkým darcom za spoluúčasť na charitnom diele lásky a pomoci našim najmenším,“ odkazuje Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Zbierku školských pomôcok, ktorá prebieha každý rok od 1. júna do 15. septembra, organizuje Slovenská katolícka charita v koordinácii s 10 diecéznymi a arcidiecéznymi charitami. Súčasťou 12. ročníka zbierky je Sociálne štipendium pre školákov, v ktorom sa vyzbieralo vyše 15 000 eur. Použité budú na zaplatenie základných potrieb detí, ale aj krúžkov, doučovania a školských výletov.

Zbierku školských pomôcok podporila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá samotná darovala niekoľko plných školských tašiek a prispela sumou 500 eur na sociálne štipendium pre deti.

Žiaci z Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči ponúkli pomoc a rozniesli pomôcky do 4 základných škôl. Veľká vďaka patrí taktiež sr. Timei z ADOS Charitas Levoča, ktorá túto aktivitu koordinovala, a tiež celému tímu ADOS Spišskej katolíckej charity, ktorý v rámci zberného miesta tieto pomôcky zozbieral.

ZSP_trnava3-1536x1152
ZSP_kosice3-1536x1536
ZSP_trnava2-1536x1152

Za školské pomôcky ďakujeme aj spoločnosti POSS – SLPC z Voderád, spoločnosti Marelli v Trnave, Holcim v Košiciach a množstvu ďalších, ktoré do zbierky prispeli.

ZSP_kosice4-1536x1536
ZSP_kosice1-1534x1536
ZSP_trnava1-1152x1536

Vďaka srdečným ľuďom z Farnosti Odorín, Farnosti Košice – Nad jazerom, MsÚ v Hlohovci a zakladateľkám SWAP Košice.

Vľavo: Školské pomôcky zo zbierky využívajú aj deti z Centrum pre deti a rodiny Trnava – Detský domov. Takúto zásielku si od nás odviezli autom. Vpravo: Pani Katarína s dcérkou Martinkou sú pekným príkladom z množstva individuálnych darcov, ktorí sa rozhodli podeliť.

Zdroj fotografií:
Slovenská katolícka charita 
Trnavská arcidiecézna charita 
Arcidiecézna charita Košice 
Spišská katolícka charita

Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *