Viac o zbierke

ABY MOHLI
ZJESŤ VŠETKU

múdrosť sveta
Charita pomáha

Sme blízko pri človeku

Už 94 rokov pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie cez našu sieť 10 arcidiecéznych, diecéznych a eparchiálnych charít, prostredníctvom našich zariadení, dobrovoľníkov a najmä Vašej podpore.

Rok 2021 v číslach:

0 +
DETÍ S KVALITNEJŠÍM VZDELANÍM
0 ton
POTRAVINOVEJ POMOCI
0
NOVÝCH FARSKÝCH CHARÍT

Komu pomáhame?

Ako pomáhame?

Materiálna pomoc

Poskytujeme materiálnu pomoc vo forme potravín, oblečenia, ale aj rôznych špecifických potrieb klientov, ako nábytok, spotrebiče a iné vybavenie.

Ľudská pomoc

Dávame priestor dobrovoľníkom a stretávame sa s ľuďmi v ich každodennosti, aby sme boli blízko človeku a pripravení podať pomocnú ruku.

Finančná pomoc

Získavame finančné prostriedky na účely pomoci núdznym, pre ich nevyhnutné potreby a pomoc v nešťastí.

Zbierka na charitu

BG Image

Prečítajte si

Povedali o nás